Pieśni na Boże Ciało

BĄDŹŻE POZDROWIONA Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa! Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!  Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.  Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! W tym tu Sakramencie wielbimy […]

Spowiedź

SPOWIEDŹ Z sakramentu Bożego Miłosierdzia można skorzystać codziennie godzinę przed mszą św, a w sytuacjach pilnych zawsze można poprosić kapłana, obecnego w kościele lub na plebani.   

Pogrzeb

POGRZEB FORMALNOŚCI: Najpierw należy pozyskać kartę zgonu. Wypisuje ją lekarz, który stwierdził zgon. Może to być lekarz z pogotowia, który przyjechał do domu lub, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, lekarz opiekujący się pacjentem. Z chwilą wystawienia i odebrania karty zgonu musimy też odebrać ciało zmarłego ze szpitalnej kostnicy. O zgonie należy powiadomić urząd stanu cywilnego […]

Wyjazdy do chorych

WYJAZDY DO CHORYCH: Komunie udzielane są w pierwsze piątki i niedzielę. W I piątek miesiąc kapłan odwiedza chorych od godz. 9.00. Chorzy którzy pragną przyjąć Chrystusa Eucharystycznego w niedzielę mogą poprosić by szafarz przyjechał z komunią św. po mszy św. o godz. 10.00 Jeżeli jest osoba chora nie zgłoszona na przyjazd do domu, a jej […]

Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO Udzielanie Termin chrztu świętego ustalamy w kancelarii parafialnej nie później niż miesiąc do planowanej daty. Nauki przedchrzcielne Ustalane są indywidualnie według możliwości Rodziców i Rodziców chrzestnych. Wymagane dokumenty • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego • dokumenty tożsamości rodziców • pozwolenie na chrzest (gdy Rodzice nie są z tej parafii)* • […]

Komunia

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA: Warunki:   metryka chrztu dziecka,   przygotowania comiesięczne,   uczęszczanie na nabożeństwa,   spotkania z rodzicami,   biały tydzień, Termin:  ostatnia niedziela kwietnia; tydzień przed odpustem parafialnym msza święta komunijna o godz. 11:00

Ślub

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego: Dowody osobiste kandydatów do ślubu. Zaświadczenie  o braku przeszkód  wyłączających zawarcie małżeństwa z urzędu stanu cywilnego Metryki chrztu – nie starsze niż 6-miesięczne (z wpisem o bierzmowaniu). Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy. W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, […]