Radość z kolejnego siewcy…

Po wielu latach przerwy, Bóg zaprosił do szczególnej służby w winnicy Pańskiej kapłana z naszej wspólnoty. 25.05.2024 święcenia kapłańskie przyjął Łukasz Bajorek z rąk ks. bpa ordynariusza Andrzeja Jeża. W tym samym dniu przybył do rodzinnej parafii w asyście motocyklistów, aby najpierw pokłonić się Matce Bożej odprawiając majówkę. Przed wejściem do świątyni czekaliśmy licznie zgromadzeni, a dzieci i rodzice przygotowały artystyczne powitanie.

W niedzielę 26.05 o godz. 11.00 ks. Łukasz odprawił dla nas i za nas prymicyjną mszę św. Zebrała się prawdziwie nie tylko rodzina krewnych, ale rodzina parafialna. Piękna liturgia w najdostojniejszej oprawie: chóru, asyst LSO i DSM, kantorów, kapłanów i licznie zgromadzonych wiernych, tylko potwierdziła autentyczną radość nas wszystkich z tego wydarzenia.  A potem jeszcze wspólna radość przy stole prymicyjnym.

Niech ta radość i jemu towarzyszy i daje siłę w całej posłudze kapłańskiej w każdym miejscu, gdzie Bóg pośle go siać Dobrą Nowinę.

Post Author: A M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *