Kapliczki i krzyże

Kapliczka przy kościele
https://goo.gl/maps/HRvMcyAuNLeATiC3A

Kapliczka ta powstała w XIX w. Wykonana z kamienia i przykryta drewnianymi klepkami zwanymi gontem. Pierwotnie znajdował się w niej obraz Matki Bożej, oraz dwie drewniane figury najprawdopodobniej jak wspominają najstarsi mieszkańcy św. Jana Chrzciciela i św. Floriana. Na czas wojny figury zostały ukryte w stodole dworskiej z obawy przed okupantem. Niestety stodoła spłonęła po ostrzale z rosyjskiego samolotu i wraz ze stodołą spłonęły figury. W ołtarzu znajdował się obraz Matki Bożej i został zamieniony na figurę Matki Bożej Niepokalanej. Kapliczka ta spełniała rolę miejsca modlitewnego wsi Kwiatonowice, gdy nie było świątyni. Tu odbywały się okolicznościowe msze św., poświęcenia pokarmów wielkanocnych, a nawet sprawowano czasem liturgię sakramentu małżeństwa. Obecnie jest tutaj jeden z ołtarzy na Bożę Ciało, procesja w czasie modlitw o urodzaje lub czasem majówka.

Krzyż na Trafice
https://goo.gl/maps/uePKxtG7jKNtc5WbA

Przydrożny krzyż wykonany z metalowych rurek, a na nimi wisi Pan Jezus. Ustawiony starym zwyczajem na rozstaju dróg, aby człowiek przechodzący zanim podejmie decyzje, gdzie iść dalej, pomodlił się pytając Jezusa, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem”, jaką drogę obrać dalej i co robić, aby ostatecznie dojść do Nieba. Ma to też przypominać, że Pan Jezus został ukrzyżowany przy drodze do Jerozolimy, a ludzie przechodzący patrzyli na niego. Kiedyś była to główna droga przez Kwiatonowice. Do miejsca tego udają się procesje z okazji modlitw o urodzaje.

 

 

Kapliczka wybudowana na polu Piotra Ignara w 1993 r i obsadzona trzema lipami. Inicjatorem tej kapliczki z umieszoną figurką MB była Anna Żegleń, a fundatotorami Janina Ignar i wspomniana Ann.

 

 

Kapliczka przy tartaku
https://goo.gl/maps/p8wEVrcNFMURCWCR8

Kapliczka wykonana w roku 2018 z inicjatywy p. Barbary Bugno. Na pniu drzewa umieszczona jest postać Pana Jezusa zwanego Frasobliwym, który rozmyśla nad ludzkim losem i postępowaniem osób przechodzących obok, chcąc by się zastanowili nad sobą. Dosyć częsty motyw w przydrożnych kapliczek pobudzający do refleksji, czy droga naszego postępowania i czyny które zamierzamy podjąć, są na pewno przemyślane i czy nie dodają Jezusowi kolejnych cierpień symbolizowanych przez ciernie w koronie. Nie jest to motyw odpoczynku, lecz frasunku, czyli zadumy i zmartwienia.

 

Kapliczka – Łąki z Podgórza przy Bugaju
https://goo.gl/maps/uGNQx6ffB7rghCwa7

Maryja w grocie na prywatnej posesji. Figurka przedstawia Matkę Bożą, jako „Niepokalane Poczęcie”. Grota nawiązuje do objawień w Lourdes (czyt. Lurd), kiedy to w skalnej grocie 1858 r. młoda dziewczyna Bernadetta zobaczyła „śliczną panią”. Na początku nie wiedziała kto to jest, ale gdy poprosiła, by pani się przedstawiła usłyszała, że może ją nazywać „Niepokalane Poczęcie”. Chociaż nie rozumiała tego słowa, dla ks. proboszcza był to znak, potwierdzający autentyczność objawienia, gdyż 4 lata wcześniej papież ogłosił 8.12.1854r. dogmat o Niepokalanym Poczęciu, o czym nie mogła wiedzieć w tamtych czasach 14 letnia dziewczyna.

U rodziny Bugno
https://goo.gl/maps/ge1fdyyxXXVg13Qh6

W zabudowie zabezpieczającej przed działaniem czynników atmosferycznych znajduje się piękne przedstawienie Królowej Aniołów. Maryja w geście skrzyżowanych rąk podkreśla pokorę służebnicy Pańskiej, a Aniołowie przy jej stopach jakby unoszą ją do Nieba. Przypomina to dogmat o Wniebowzięciu NMP. Jak podaje tradycja – która oprócz Pisma  sw. jest drugim źródłem naszej wiary- , Maryja położyła się do snu, a rano Apostołowie nie znaleźli jej ciała, które przez Aniołów zostało wzięte do Nieba. Tak Bóg chciał nagrodzić swoją Matkę z której otrzymał ludzkie ciało.

Kapliczka na Milkówkach u rodziny Podolskich
https://goo.gl/maps/eDnr82PA29ij1trU8

W zabudowie kamiennej groty umieszczona jest Matka Boże nawiązująca do średniowiecznych figur tzw. Pięknej Madonny, tyle że przedstawionej jako Królowa. Maryja w bogatych szatach z diademem na głowie podkreślającym jej królewską godność – pochodziła z królewskiego rodu Dawida – daje światu Jezusa, jako ubogie dzieciątko. Pan Jezus wyciąga do nas swoje rączki, byśmy nie bali się go przyjąć i obudzili w sobie miłość, taką jaką otacza się maleńkie dzieci. Podobnie jak Mojżesz na pustyni ze skały wyprowadził strumienie życiodajnej wody, tak Jezus przy studni tłumaczył Samarytance, że on jest Źródłem życie, i kto do Niego przyjdzie nie będzie pragnął lecz będzie żył na wieki.

Kapliczka u Grybosia
https://goo.gl/maps/3hjv7rkCgMu7RaxA8

Umieszczona na cokole Matka Boża w ochronnej zabudowie, przypomina Niepokalaną. Wezwanie fundacyjne wypisane na postumencie wyraża, że przyzywana jest Maryja jako orędowniczka dobrej śmierci. Maryja była przy śmierci swego męża wraz z Jezusem. Towarzyszyła też Jezusowi w czasie konania na Golgocie, więc nie opuści także nas, gdy jej będziemy przyzywać w godzinie śmierci. Dlatego też w tradycji chrześcijańskiej wytworzył się zwyczaj zapalanie świecy poświęconej 2 lutego ku czci Matki Bożej, jako znak godzenia się z przejściem do wieczności i wezwaniem Matki Jezusa, by nas przeprowadziła do domu Ojca Niebieskiego.

Kapliczka choleryczna Zadziele
https://goo.gl/maps/xC2xbR7rCNUjYatx9

Kapliczka zwana choleryczną. W miejscach w których znajdowały się zbiorowe mogiły osób zmarłych na zakaźne choroby w czasie panujących epidemii ustawiano krzyże lub figury. Miało to na celu nakłonić i przypominać o konieczności modlitwy za tragicznie zmarłych. Jednocześnie było pobożną formą zaznaczenia miejsca takiego pochówku, aby ktoś nie chciał tam prowadzić jakiś prac, mogących na nowo uwolnić wirusa. Ostatnia duża epidemia w naszej wiosce  z roku 1849 zabrała około 50 osób. Powód jej ustawienia może potwierdzać fundacja gminy, nie w dzisiejszym rozumieniu jako urząd lecz jako społeczność. Przedstawienie Maryi z mieczami w sercu, przypomina o wielkiej boleści Matki Bożej zapowiedzianej w proroctwie przez Symeona. Tak jak nad śmiercią Jezusa bolała, tak cierpi z każdym duchowy dzieckiem przeżywającym zmartwienia.

 

Kapliczka na Zadzielu u rodziny Gryboś
https://goo.gl/maps/H22JgYqwvPUQN9Xn6

Tradycyjna kapliczka fundacyjna. Na cokole ustawiona jest figura Matki Bożej która podczas objawień w Lourdes przedstawiła się dziewczynce Bernadecie jako Niepokalane Poczęcie. Dogmat, czyli nauczanie Kościoła mówi, że Maryja Matka Jezusa została poczęta bez grzechu pierworodnego i nigdy żadnego grzechu nie popełniła. Charakterystycznym atrybutem jest pod stopami wąż, któremu Maryja depcze głowę, jak to było zapowiedziane w Księdze Rodzaju po grzechu pierwszych rodziców. Maryja do końca stała pod krzyżem obok swego syna i otrzymała cały Kościół w opiekę, tak i tutaj stoi pod krzyżem, przypominając, że to Syn jest najważniejszy, a ona słuchając wypełnia wolę Bożą zapowiedzianą już w Protoewangelii.

Kapliczka rodziny Siewiera i Białoń na Strzeszynie

Kolejna Kapliczka z Maryją w tajemnicy Niepokalanego Poczęcie. Niewiasta, która zostałą w Raju obiecana ludzkości, jako tak która podepcze głowę węża przypominającego szatana. Gdy pierwsi rodzice okazali nieposłuszeństwo Bogu zrywając zakazany owoc, karą stało się opuszczenie ogrodu i zerwanie przyjaźni z Bogiem. Przyjaźń ta została odbudowa, gdy dziewica Maryja całkowicie zgodziła się na wypełnienie Bożej woli. Jej potomstwo ma pokonać szatana. Do tej misji Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa, dając kapłanom włądzę nad duchami nieczystymi, gdy czynią to w imię Jezusa. Nie znaczy, że sami nie są narażeni na diabelskie ataki. Dlatego potrzeba ciągłej modlitwy i zawierzania ich Matkce Kapłanów. Zapewne dlatego rodzice syna wybranego do kapłaństwa, postanowili ten akt powierzenia syna Maryi upamiętnić fundując taką kapliczkę.

 

Kapliczka rodziny Liana na Strzeszynie
https://goo.gl/maps/oHjSgmoiu9kjq99R9

Prawdopodobnie jest to najstarsza kapliczka na terenie parafii, gdyż ma już ponad 124 lat. Maryja z kapliczki nawiązuje do sceny zwiastowania. Jako znak zgody Maryja złożyła ręce na piersi i spuściła pokornie wzrok wypowiadając słowa: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 38). Zasłonięta szatami sprawia wrażenie, jakby za chwilę Dziewica Maryja miała opuścić ręce z piersi, a wtedy zobaczymy, jak w jej łonie poczyna się Chrystus, Dziecię Słowo, Bóg, który przyjął ludzkie ciało. Figura ta jest niezwykła również przez swoją głębie, która zaprasza nas do medytacji Słowa Bożego, rodzącego się również w naszych sercach. Uczy również postawy skromności i pokory, jak powinniśmy się zachować w czasie modlitwy, czyli rozmowy z Bogiem.

Grota u rodziny Bury
https://goo.gl/maps/oU9rTA7JhWLYP6LH7

Kapliczka wykonana w formie groty.  Figurka jest związana z obietnicami Niepokalanego Serca Maryi przekazanymi światu za pośrednictwem Św. Łucji. MB obiecała wiele łask dla odprawiających 7 pierwszych sobót miesiąca i spełniających wskazane warunki. Artysta chcę przypomnieć ten fakt, który zarówno jest prośbą jak i obietnicą. Ukazał to poprzez umieszczenie na piersi Maryi jakby flakoniku wypełnionego łaskami a nad nim serce otoczone laurowym wieńcem zwycięstwa. Dłonie Matki Bożej ukazują gest obdarowywania i zarazem jakby delikatnego napomnienia.

 

Krzyż na Strzeszynie u rodziny Mazurków
https://goo.gl/maps/9NjUtqh7WcGHDTtu9

Krzyż w stylu regionalnym z charakterystycznymi końcówkami belek z ozdobnymi elementami pogrubień. Na środku krzyża umieszczona mała zamykana kapliczka z Panem Jezusem ukrzyżowanym. Miejsce obsadzone ozdobnymi krzewami i kwiatami, pod opieką rodziny Mazurek i Bajorek. Tutaj odbywa się też tradycyjna modlitwa z okazji poświęcenia granic, dla tej części parafii, jednocześnie wyznaczając początek parafii od strony Biecza.

 

Opracowanie to jest owocem gry terenowej zorganizowanej przez DSM i LSO dnia 28.06.2022 r.

 

Post Author: A M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *