Temat spotkania synodalnego – październik 2021 „Rola parafialnych zespołów teatralnych w misji ewangelizacyjnej oraz w kształtowaniu wrażliwości artystycznej, estetyki i etyki słowa”

W naszej małej wspólnocie parafialnej nie funkcjonują zespoły teatralne. Dzieci i młodzież z naszej parafii, ma możliwośc wykazania się w roli aktora, przede wszystkich na forum szkoły a niektóre osoby na organizowanych konkursach. Na terenie parafii jedyną okazją są przygotowywane przez młodzież i dzieci okolicznościowe, nabożeństwa z elementami sztuki aktorskiej, np. z okazji Święta Niepodległości, Bożego Narodzenia, Kolędnicy Misyjni, Dzień Matki. Znaczna odległość od dużych miast jest także przeszkodą, aby korzystać z teatru i osobiście móc zobaczyć jak to wszystko wygląda.
Znaczenie występów na żywo, teatrów, jest niedocenioną formą kształtowania wrażliwości estetycznej i kultury słowa. Aktor pracuje głównie słowem, zatem jego przekaz powinien być dobrym przykładem szczególnie dla młodych pokoleń. Obecne czasy nie sprzyjają braniu odpowiedzialności za powiedzane słowo. Ludzka mowa przetacza się nieustannie w różnych formach naszego życia i z przykrością możemy powiedzieć, że wiele ona mówi o tym, który ją zamieszcza np. w mediach społecznościowych. Panuje nawet pogląd, że im bardziej „przekręcone” słowo tym jest ciekawiej. Slang np. młodzieżowy jest z pewnością pewnym etapem w życiu człowieka ale nie powinien on być niezmienny przez całe życie.
Ludzie obecnych czasów chyba nie do końca wierzą w słowa zapisane przez Ewangelistę Mateusza, że: z każdego wypowiedzianego słowa zdamy sprawę w dzień sądu! Zatem uczmy młodzież kultury słowa, dajmy im dobry przykład i podsuwajmy dobrą literaturę, z której będą mogli czerpać zasób słów.

Jakie słowa wypowiadam przy dzieciach, młodzieży?
Czy biorę odpowiedzialność za powiedziane słowo i sam tego wymagam?
Czy zdaję sobie sprawę jak wielkie znaczenie ma moje słowo… może pocieszyć i wlać nadzieję ale może i zranić na całe lata.

Post Author: A M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *