Panie wszelkiego stworzenia!

Panie, Ojcze Świętym, Ty nakazałeś człowiekowi, aby uprawiał ziemię i o nią się troszczył. Pokornie Cię prosimy, obdarz nas obfitymi zbiorami i hojnie udzielaj wszelkich owoców. Oddal od naszych pól niebezpieczne epidemie, susze, burze, grad i nawałnice. Sprawa, by ziarna wrzucone w ziemię wydały plon stokrotny. Zachowaj od pożarów i niebezpieczeństw nasze domy i zagrody. Pracujących zachowaj od wszelkich nieszczęść i wypadków. Ześlij swoje błogosławieństwo na pola, łąki, sady, ogrody i ich plony, strzeż domy i zagrody.

Post Author: A M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *