LSO

LSO – to wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza. W naszej wspólnocie nie jest ona zbyt liczna, chociaż spełnia swoje cele. Aby móc posługiwać przy ołtarzu Pańskim trzeba spełnić pewne warunki:

  1. Służbę można rozpocząć po przystąpieniu do Pierwszej Komunii św.
  2. Należy odbyć wcześniejszy czas formacji i próby (około 3 miesięcy).
  3. Pozytywnie zdać egzamin ze znajomości liturgii i używanych paramentów, oraz innych przedmiotów.
  4. Minimum dwa razy w tygodniu podejmować dyżur w służbie ołtarza.
  5. Systematycznie uczestniczyć w zbiórkach szkoleniowo-formacyjnych.

 

Każdy chłopiec przechodzi kolejne stopnie poczynając od aspiranta, aż do ceremoniarza (jeśli będzie tego pragnął). W większości wspólnotę stanowią chłopcy ze szkoły podstawowej, ale są też i starsi, którzy uczęszczając do szkoły średniej, lub nawet pracując, wiedzą, że czas ofiarowany na służbę Bogu, nie jest stracony, a Bóg jest „hojnym dawcą” i „stokrotnie nagradza”.

LSO naszej parafii ma własną salkę wspólnie z DSM. Salka ta, jest ciekawą Izbą pamięci, zawierającą gablotę z pamiątkami po św. Janie Pawle II. Jednocześnie jest też miejscem rekreacji. Do dyspozycji mają stół pingpongowy, piłkarzyki oraz dzięki życzliwości jednego rodzica, również stół do bilarda.

Ufamy, że świadomość nasza jako chrześcijan jest coraz większa i jak to bywa w wielu wspólnotach, tak również i w naszej, szeregi LSO nie będą zarezerwowane tylko dla najmłodszych, ale staną się zaszczytem dla każdego mężczyzny, który jest dumny, że może służyć Najwyższemu Panu!

 

Post Author: A M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *