Niepokalana – wzorem i opiekunką

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP dla naszej wspólnoty stała się okazją, aby kolejne dzieci oddać Naszej Matce pod szczególną opiekę. W tym dniu 2 dziewczynki zostały przyjęte do Dziewczęcej Służby Maryjnej, a 3 chłopców do Liturgicznej Służby Ołtarza. Jesteśmy pełni uznania dla rodziców, że tak wychowują swoje dzieci, by uczyły się służby dla innych i były zdolne do poświęceń. Należeć do tej wspólnoty, to wcale, jakby się mogło niekiedy wydawać, być na scenie, ale to poświęcenie swojego czasu dla Boga, czyli dla innych. To dzięki nim nasza liturgia staje się piękniejsza, a i przy uroczystościach rodzinnych w świątyni ma kto posłużyć. Zanim zostali przyjęci, musieli się wcześniej przygotować, a potem zdać egzamin.

Piękne było też to, że w tej uroczystości brały udział dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Być może i oni kiedyś zechcą dołączyć do tych VIP-ów. Na razie otrzymali Cudowny Medalik, by Maryja chroniła ich i udzielała potrzebnych łask w przygotowaniu, do tak bliskiego spotkania z Jezusem.

Post Author: A M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *