„Już gościsz Jezu w sercu mym, dzień ten jest szczęścia mego dniem…”

         Pierwsza Komunia św. to wielkie wydarzenie rodzinne, parafialne, które wiąże ze wzrostem i umocnieniem życia Bożego w duszy każdego człowieka.

Chrzest św., pierwszy Sakrament, jest wprowadzeniem w życie Boże, w stan Bożego dziecięctwa. Kiedy na główkę dziecięcia spływa woda chrztu św. i padają sakramentalne słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, wtedy duszyczka dziecka obleka się w cudowną jasność, jaka tylko w niebie świeci a Duch Święty łączy się z nią i czyni z niej godny przybytek Trójcy Przenajświętszej.

Ale to życie Boże można stracić, blaski nieba mogą się zmienić na ponury ogień szatańskich namiętności. Te chwile przełomowe w życiu dziecka nastają wtedy, kiedy to dziecko, przyszedłszy do używania rozumu, zaczyna rozróżniać prawdę od fałszu, dobro od zła, grzech od cnoty. Złe słowa, złe obrazy czy przykłady, budzące się złe pociągi, może dziedziczne nawyki są zwykle tym pierwszym czadem, gryzącym i brudnym dymem, który zaćmiewa blask niebiańskiej czystości duszy. I bywa tak, że szatan odbywa swój własny chrzest, który się nazywa grzechem i wydziera to dziecię spod wpływów Bożych, a poddaje swoim wpływom i namiętnościom.

Jak temu złu się przeciwstawić? Przecież tu chodzi nieraz o całą przyszłość dziecka…!

Tutaj z pomocą  zarówno rodzicom jak i dzieciom przychodzi sam Bóg. To życie Boże otrzymane na Chrzcie św. można podtrzymać tylko mocą Bożą, a ta moc Boża ujawnia się nie gdzie indziej, jak właśnie w Sakramentach Świętych, a przede wszystkim w Komunii świętej.

Dlatego w naszej parafii dnia 14 czerwca 2020  roku – 9 dzieci przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Był to szczególny dzień, zarówno dla dzieci, rodziców, całych rodzin i wspólnoty parafialnej. Mimo szczególnego czasu w jakim musimy funkcjonować udało nam się zorganizować tę wyjątkową uroczystość.

Z wielką estymą kierujemy tutaj nasze podziękowania dla Proboszcza parafi
Ks. Antoniego Mulka, który przygotowywał nasze dzieci do tego wydarzenia, bez wahania podjął się trudu formacji tych małych serc na przyjęcie Jezusa.

Słowa wdzięczności także kierujemy do ks. Antoniego Pyznar, który zechciał z nami modlić się podczas tej wyjątkowej Eucharystii.

Drodzy siostry i bracia w Chrystusie Panu,

Jak mówi samo pismo święte: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”
(J 6, 53). Częste uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjmowanie Komunii Św.  daje nowe siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwałość i pokój serca, którego tak bardzo nam nieraz brakuje.

Bardzo łatwo możemy określić priorytety, którymi wszyscy powinniśmy się kierować w naszym życiu. Warto sobie o nich przypominać w codziennej modlitwie, podczas czytania Pisma Świętego i uczestnictwa w Eucharystii. Święty Augustyn powtarzał: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu”. Idąc za tą myślą, uczyńmy Boga, częstą Eucharystię i przyjmowanie Jezusa do swojego serca, głównym punktem odniesienia w naszym życiu.

 

Rodzice dzieci pierwszokomunijnych

Post Author: Antoni Mulka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *