Poświęcenie granic i pól parafii

Jak co roku od niepamiętnych lat, w bliskości dnia św. Marka, kiedy to tradycja Kościoła przewidywał wiosenne poświęcenia pól i upraw, z głęboką wiarą w naszej wspólnocie przeżywamy tę modlitwę zanoszoną do Boga. Wiele nowych okoliczności potwierdza jak ona jest nam potrzebna. Nie tylko uświadamiamy sobie bezsilność wobec epidemii, ale również nasilająca się od kilku lat susza, przekonuje nas, iż ani studnie głębinowe, zbiorniki retencyjne, ani wodociągi nie rozwiążą naszych problemów z brakiem wody. Tym usilniej modliliśmy się od kilku dni w kościele, a teraz na granicach naszej parafii i jeszcze będziemy sprawować zamówione z tej okazji msze św., aby Bóg chronił nas nadal od nieszczęść, ale i zesłał życiodajny deszcz.

Gdyby ktoś chciał w domu odmówić te modlitwy, w których nie mogliśmy liczniej uczestniczyć to tutaj zamieszczam poniżej:

 

Obrzęd błogosławieństwa granic na polach oraz pastwiskach

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Amen.

Bóg, który jest godny podziwu we wszystkich swoich dziełach, niech będzie z wami wszystkimi.
I z duchem twoim.

Błagajmy Boga, który swoją wszechmocą stworzył ziemię, a swoją opatrznością ją ubogacił i nad nią panuje. Dał ją ludziom do uprawy i czerpania z niej owoców koniecznych do podtrzymywania życia. Składając Bogu dzięki za jego hojność i dobroć, uczmy się także, zgodnie ze słowami Ewangelii, szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Wtedy bowiem wszystko, czego potrzeba nam do życia, będzie nam dane.

Bóg troskliwy Ojciec, łaskawie spogląda na wszystkie swoje dzieci. Karmi je i otacza opieką, błogosławi ziemię, aby przynosiła obfite plony konieczne do podtrzymywania ludzkiego życia.
Z dziecięcą pokorą i ufnością wołajmy do niego : Wysłuchaj nas panie.

Ty przez usta świętego Pawła Apostoła nazwałeś na swoją uprawą rolą,
– sprawa, byśmy we wszystkich sprawach wypełniali Twoją wolę i zawsze byli z Tobą zjednoczeni.

Ty nas pouczyłeś, że Chrystus jest winnym krzewem, a my Jego latoroślami,
– sprawa. byśmy trwając w Twoim Synu i Jego nauce, przynosi owoc obfity.

Ty błogosławisz ziemię i napełniasz ją obfitością plonów,
– sprawa swoim błogosławieństwem, aby nasze pola wydały pożywienie którego potrzebujemy.

Ty rozmnażasz zboże i dajesz nam je na chleb codzienny i jako dar do sprawowania Eucharystii,
– daj nam rosę i deszcz z nieba i użyźnij ziemię, aby wydała obfite plony.

Ty żywisz ptaki powietrzne i odziewasz lilie polne,
– naucz nas w Tobie pokładać nadzieję, szukać najpierw królestwa Bożego i zachowywać należyty stosunek do dóbr materialnych.

Ty darzysz nas wszelkim błogosławieństwem i zachowujesz od zła,
– roztocz swoją opiekę nad naszymi polami, łąkami, sadami, domami i gospodarstwami, aby były zachowane od wszelkiego niebezpieczeństwa klęski, suszy czy nawałnic..

Módlmy się o Boże błogosławieństwo słowami modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

Módlmy się!!! Panie, Ojcze Świętym, Ty nakazałeś człowiekowi, aby uprawiał ziemię i o nią się troszczył. Pokornie Cię prosimy, obdarz nas obfitymi zbiorami i hojnie udzielaj wszelkich owoców. Oddal od naszych pól niebezpieczne epidemie, susze, burze, grad i nawałnice. Sprawa, by ziarna wrzucone w ziemię wydały plon stokrotny. Zachowaj od pożarów i niebezpieczeństw nasze domy i zagrody. Pracujących zachowaj od wszelkich nieszczęść i wypadków. Ześlij swoje błogosławieństwo na pola, łąki, sady, ogrody i ich plony, strzeż domy i zagrody.
Przez Chrystusa Pana.
Amen!

Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech nam błogosławi, niech wysłucha naszych modlili, zapewnia obfite owoce naszej pracy, chroni od chorób, abyśmy zawsze radowali się z jego darów i zawsze go chwalili + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Post Author: Antoni Mulka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *