Dożynkowa wdzięczność – Wniebowzięcie NMP

Najlepszym komentarzem do tego, jak dziękowaliśmy Bogu i Matce Najświętszej z tegoroczną opiekę nad naszą pracą, by mieć nie tylko zdrowy pokarm, ale i piękne otoczenie naszych domów, niech będą dary wykonane przez grupę tegorocznego wieńca i słowa wyśpiewane, a napisane przez p. Zofię Gorzkowicz.

Dożynkowy wieniec niesiemy, niesiemy,
Za obfite plony Bogu dziękujemy.

 1. Bo Kwiatonowice to wioska rolnicza,
  Rodzi się tu żyto rodzi się pszenica.
 1. Mamy w oknach słońce i gwiaździste noce.
  Przed domami Jaśmin, a w sadzie owoce.
 1. W każdym domu obraz i święta rodzina,
  A przy płocie powój na żerdzie się wspina.
 2. Nie brakuje mleka chleb mamy na stole,
  Gościniec przez wioskę i ścieżka na pole.
 3. Dzwonek do modlitwy codziennie nas wzywa,
  Szara przepióreczka ogłasza nam żniwa.
 4. Ludzie tu gościnni wszyscy żyją w zgodzie.
  A Bóg błogosławi w polu i w zagrodzie.
 5. Przy każdej nam pracy towarzyszy piosnka,
  To jest nasze szczęście to jest nasza wioska.

Pochwalony, pochwalony
Dobry Ojciec, Bóg nasz Pan
Zebraliśmy z pola plony,
Opustoszał ziemi łan.

Dziękujemy Ci o Boże
Za coroczny ten Twój cud
Żeś rozmnożył w polu zboże,
By nakarmić nas, twój lud.

Za ten dar co z Twojej ręki,
Za ten świeży chleba kęs,
Boże Ojcze dzięki, dzięki,
Łza wdzięczności spada z rzęs.

Niskie składamy pokłony,
Dziękczynienia niosąc cześć
Pochwalony, pochwalony
Daj nam głos do stóp Twych wznieść

Post Author: Antoni Mulka