Niedziela Palmowa

Jak co roku uczciliśmy uroczysty wjazd Chrystusa Króla do naszej świątyni. Przywitaliśmy Go pięknymi (wydaje się, że chyba jeszcze piękniejszymi jak w zeszłym roku). Bogu należy się to co najpiękniejsze, bo od Niego otrzymaliśmy te talenty do ich wykonywania, i On daje nam środki by było z czego to wykonać. Przyjmij Jezu tę naszą procesję, a także jak rozważanie Twej Męki wyśpiewane nie tylko pięknymi głosami, ale przeżyte sercem przez tak liczną scholę. Bogu niech będzie chwała!!!

Post Author: Antoni Mulka