Remont schodów

Ząb czasu nadszarpnął schody wejściowe do naszej świątyni, dlatego po konsultacjach inżynierskich, uznaliśmy ich remont, jako najpilniejszą sprawę inwestycyjną. Czekamy na piękny efekt, który nie omieszkamy tu zamieścić. Może nawet uda się nam zaadoptować przestrzeń, do jakichś bardziej użytecznych celów. Przy pracach, polecamy się Bożej Opatrzności i fachowość specjalistów.

Post Author: Antoni Mulka