100 lecie odzyskania niepodległości

Z Bożej opatrzności i natchnienia mogliśmy 10.11.2018 uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Bogu i ludziom, którzy wywalczyli, tworzyli i nadal tworzą, to dobro zaszczepione przez Bożą miłość w naszych sercach, a wydaje owoce na polskiej ziemi, niech będą dzięki. Módlmy się i pracujmy, by nie tylko być świadkami, ale i twórcami największego dobra jakie Bóg nam podarował – WOLNOŚĆ.

zdj.: Karolina Galiszewska i Mateusz Kijek

Modlitwa za Ojczyznę ks.Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Post Author: Antoni Mulka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *