W służbie Maryji

Tydzień Wychowania dane nam jest rozpocząć piękną uroczystością. Dziewczęta zainicjowały DSM. Po półrocznej formacji 4 dziewczynki odważyły się wstąpić na drogę formacji maryjnej i być dla innych świadkami cnót, którymi kieruję się DSM. Oto stawiane zadania:

  • Bądźcie posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom.
  • Żyjcie w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość mieszkał w Waszej wspólnocie Chrystus.
  • Nieście wszędzie radość – zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący
  • Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż dodawajcie wasze drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny.
  • Niech Waszym stałym pragnieniem będzie to, aby żyć stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.

Zadania nie łatwe, dlatego też może na początku jest wiele obaw, ale jest to piękna droga formacji. Zapraszamy następne chętne, chociaż wiemy, na tak małą naszą wspólnotę jest to dobry zaczyn.

Maryją bądź nam przewodniczką.

Na znak prznależnosci do DSM-u otrzymały Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który niech będzie Ich tarczą w walce ze złem i niech przypomina, że należą do Maryi jako Jej dzieci.

Post Author: Antoni Mulka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *