Modlitwy ministranta

Modlitwy przed i po służeniu

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

INNE MODLITWY

Modlitwa przed wejściem do internetu
Wszechmogący i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo
i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna,
zwłaszcza w świętej osobie
Twojego jednorodzonego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa

Ciebie prosimy,
racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora,
abyśmy w naszych podróżach po internecie
kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą
i traktowali wszelkie napotkane dusze,
z miłosierdziem i cierpliwością.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

Modlitwa do św. Tarsycjusza

Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów,
Ty niosłeś Pana Jezusa na sercu i w sercu,
jako największy swój skarb.
Cześć i miłość Pana Jezusa promieniowały z Twojego oblicza
i dla niego oddałeś radośnie swoje młode życie.
Ja także pragnę nosić Pana Jezusa w swoim sercu,
chcę ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza.
Chcę zanosić Pana Jezusa do domu, do szkoły
i wszędzie przez dobry przykład.
Pomóż mi i spraw, abym całym życiem
tylko Jemu służył i do Niego należał,
teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o dobrą służbę

Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś mnie do służby przy ołtarzu.
Pragnę ją wykonywać pobożnie i starannie na chwałę Bożą
i dla dobra mojej wspólnoty parafialnej.
Dopomagaj mi w tym. Amen.

Modlitwa za rodziców

Panie Boże, dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi.
Po Tobie Boże zawdzięczam im  najwięcej.
Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia.
Oni okazują wiele troski o moje zdrowie i wychowanie.
Spraw Panie, abym umiał docenić ich starania i był zawsze wdzięczny.
Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud.
Daj im zdrowie i wszystkie łaskie,
które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia.
Mnie zaś Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą,
wspomóż mnie bym ich kochał, szanował i zawsze im pomagał.

Post Author: Antoni Mulka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *