POŚWIĘCENIE GRANIC

Dzisiaj w naszej parafii, wspominając św. Wojciecha, przeżywamy tradycyjne poświęcenie granic. Jest to tradycja jeszcze przedwojenna, kiedy nie tylko gospodarze, ale wszyscy mieszkańcy wyrażają wiarę, że tylko Bóg, który jest Panem całego stworzenia, może nas uchronić od żywiołów niosących zniszczenia.

Modliliśmy się na obrzeżach naszej parafii, prosząc o ochronę od gradobicia, pożarów, wichur i klęsk urodzaju, prosząc jednocześnie o pogodę dającą wzrost roślinom, służącym jako pokarm i piękno świata.

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA KAŻDĄ ŻYCIODAJNĄ KROPLĘ DESZCZU I KAŻDY OŻYWCZY PROMYK SŁOŃCA. ALLELUJA.

 

Post Author: Antoni Mulka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *