Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielanie
Termin chrztu świętego ustalamy w kancelarii parafialnej nie później niż miesiąc do planowanej daty.

Nauki przedchrzcielne
Ustalane są indywidualnie według możliwości Rodziców i Rodziców chrzestnych.

Wymagane dokumenty
• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• dokumenty tożsamości rodziców
• pozwolenie na chrzest (gdy Rodzice nie są z tej parafii)*
• zaświadczenie dla matki lub ojca chrzestnego (gdy są z innej parafii)
• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

*Jeśli chcemy ochrzcić dziecko, a mieszkamy poza parafią, wymagana jest pisemna zgodą duszpasterzy z terenu, na którym rodzina przebywa powyżej trzech miesięcy.

Rodzice chrzestni
Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
• mieli ukończony 16 rok życia
• sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadzili życie zgodne z wiarą (a więc m.in. aby nie żyli w związku niesakramentalnym)

Post Author: admin