Ślub

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:

  • Dowody osobiste kandydatów do ślubu.
  • Zaświadczenie  o braku przeszkód  wyłączających zawarcie małżeństwa z urzędu stanu cywilnego
  • Metryki chrztu – nie starsze niż 6-miesięczne (z wpisem o bierzmowaniu).
  • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy.
    W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
  • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
  • Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.
  • Zaświadczenia o spowiedzi.

6 miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

Najpóźniej 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej rozpoczyna się protokół przedślubny. Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą cztery pierwsze pozycje.

Po spisaniu protokołu przez 3 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi.

Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi.

Spisanie aktu ślubu

W tym celu powinniście stawić się z kompletem dokumentów w kancelarii parafialnej.

Do podpisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Jeżeli świadkowie nie mogą się stawić wystarczy podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy, a podpis składają w dniu ślubu.

Najpóźniej dzień przed ślubem po raz drugi powinni narzeczeni przystąpić do sakramentu spowiedzi.

Jeżeli któryś z małżonków chciałby zawrzeć związek małżeński w innej parafii potrzeba jest zgoda proboszcza jednego z kandydatów na ślub poza własną parafią.

opr. Martyna M

Post Author: admin